Välkommen till min webbplats

Jag undervisar i lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna vid Institutionen för didaktik och lärares praktik, Linnéuniversitetet. I grunden är jag grundskollärare och har byggt på min lärarutbildning med en magisterexamen i pedagogik och disputerat i naturvetenskapernas didaktik.

Kontakt

Mattias Lundin
Institutionen för didaktik och lärares praktik
Linnéuniversitetet
SE-391 82  KALMAR

mattias.lundin [a] lnu.se
tel +46 480 446928

Besöksadress: Pedalstråket 13, Kalmar (Radix).