CV

Arbetsresumé

Prefekt för institutionen 2017 – 2021

Visiting Scholar. The Ohio State University, Columbus / STINT Excellence in Teaching 12 aug- 19 dec 2013

Gästforskare, Centrum för genusvetenskap 25%, Uppsala universitet nov 2010  – dec 2011

Universitetslektor i pedagogik, Linnéuniversitetet. 2010-

Universitetslektor i pedagogik, Högskolan i Kalmar. 2007-2009

Doktorand i naturvetenskapernas didaktik. 2002-2007

Universitetsadjunkt i pedagogik 50%, Högskolan i Kalmar. 2001

Magistrand 50%, Högskolan i Kalmar. Projektet: Ungas begrepps- och språkutveckling inom naturvetenskap och teknik. 2001

Ma/NO-lärare, Kalmar kommun 1999- 2007 (tjänstledig fr o m 2001)

Biträdande rektor, Mönsterås kommun, våren 1999.

Ma/NO-lärare, Mönsterås kommun 1997-1999.

Ma/NO-lärare, Nynäshamns kommun 1995-1997

Utbildning

Forskarutbildning, Naturvetenskapernas didaktik, maj-2007, Linköpings universitet. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-8772

Magisterexamen i pedagogik, Högskolan i Kalmar.

Grundskollärarlinjen ma/NO 180p, Uppsala universitet.

Annons