Empiri om likabehandlingsarbete

I Sverige är skolor i lag ålagda att aktivt arbeta mot diskriminering för att främja likabehandling av barn såväl som vuxna. Skolornas åtaganden beskrivs i Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) som förvisso inte bara är giltig i skolsammanhanget. Skollagen (SFS 2010: 800) innebär också ett stöd för HBT-personer och den slår fast att skolor ska arbeta målorienterat för att säkerställa alla elevers rättigheter och möjligheter. Arbetet måste förebygga diskriminering och främja likabehandling och därtill säkerställa att skolan ingriper i tid mot kränkningar. Detta förebyggande och främjande arbete är skolor ålagda att arbeta med i relation till samtliga diskrimineringsgrunder, varibland sexualitet och könsöverskridande identitet utgör två. (SFS 2008:567).

I ett projekt har syftet varit att ge ett kunskapsbidrag genom att skapa förståelse för hur skolor avser att ta sig an det HBT-relaterade arbetet. Lagbokens skrivningar är att betrakta som skarpa och med tanke på att lagtexterna år 2017 varit giltiga i minst fem år, gjordes inför projektet antagandet att lagarna skulle hunnit bli implementerade i skolans verksamhet. I projektet användes således skolors likabehandlingsplaner som empiriskt material och den empirin finns att tillgå för den intresserade. I bearbetningen av det empiriska materialet extraherades utsagor som berörde skolornas arbete inom områdena sexualitet, kön och etnicitet. Utsagorna som tillhör vart och ett av dessa tre områden presenteras i de bifogade filerna.

Sexuell läggningPDF

GenusPDF

EtnicitetPDF

Annons
Publicerat i Material/Blogg | Kommentarer inaktiverade för Empiri om likabehandlingsarbete

Homo- and bisexual teachers’ ways of relating to the heteronorm

 

Skärmavbild 2015-12-11 kl. 16.42.33.png

Lundin, M. (2016). Homo- and bisexual teachers’ ways of relating to the heteronorm. International Journal of Educational Research. 75, p. 67-75.

Publicerat i Material/Blogg | Kommentarer inaktiverade för Homo- and bisexual teachers’ ways of relating to the heteronorm

Challenges faced by teachers implementing socio-scientific issues as core elements in their classroom practices

European Journal of Science and Mathematics Education Vol. 3, No. 2, 2015, 159‐176

Skärmavbild 2015-07-23 kl. 11.27.20

Publicerat i Material/Blogg | Kommentarer inaktiverade för Challenges faced by teachers implementing socio-scientific issues as core elements in their classroom practices

Frågandet i klassrummet

Lundin, M. (2015). Frågandet i klassrummet. I B. Jakobson, I. Lundegård, P.-O. Wickman (red.) Lärande i handling. En pragmatisk didaktik. Lund: Studentlitteratur.

Skärmavbild 2015-03-03 kl. 17.26.48

Publicerat i Material/Blogg | Kommentarer inaktiverade för Frågandet i klassrummet

Excellence in Teaching – STINT

STINT RapportEn termin vid Ohio State University

Publicerat i Material/Blogg | Kommentarer inaktiverade för Excellence in Teaching – STINT

Att dokumentera en undersökning i en uppsats

En kortfattad ”lathund” med anvisningar, tips och checklistor för dig som ska skriva uppsats.

Videoföreläsningar

Att dokumentera en undersökning i en uppsats

Uppsats-pm

Publicerat i Material/Blogg | Kommentarer inaktiverade för Att dokumentera en undersökning i en uppsats

Skola och naturvetenskap

Skola och naturvetenskap – politik, praktik, problematik i belysning av ämnesdidaktisk forskning (Strömdahl & Tibell red.)

Lundin, M. (2012) Laborationer och deras relevans. I H. Strömdahl & L. Tibell (red.) Skola och naturvetenskap – politik, praktik, problematik i belysning av ämnesdidaktisk forskning. (sid 49-59) Lund: Studentlitteratur

Publicerat i Material/Blogg | Kommentarer inaktiverade för Skola och naturvetenskap

Dokumentation Erasmus IP Ioannina

Dokumentationen av Lnu’s deltagande i 2012 års IP i Ioannina, Grekland.

Rapport_Ioannina 2012

Publicerat i Material/Blogg | Kommentarer inaktiverade för Dokumentation Erasmus IP Ioannina

Att dirigera undervisningen i naturvetenskapliga ämnen

Läs mer på Liber

Publicerat i Material/Blogg | Märkt , | Kommentarer inaktiverade för Att dirigera undervisningen i naturvetenskapliga ämnen

Min gamla B-uppsats i pedagogik

Inget paradexempel på B-uppsats kanske men jag bläddrade i resultaten och lite intressant var det allt. Eller så bara nostalgi…

Här är den: betygsstrategier

Publicerat i Material/Blogg | Märkt , | Kommentarer inaktiverade för Min gamla B-uppsats i pedagogik