Författararkiv: Mattias Lundin

Om Mattias Lundin

Jag undervisar i lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna vid Institutionen för didaktik och lärares praktik, Linnéuniversitetet. I grunden är jag grundskollärare och har byggt på min lärarutbildning med en magisterexamen i pedagogik och disputerat i naturvetenskapernas didaktik.

Empiri om likabehandlingsarbete

I Sverige är skolor i lag ålagda att aktivt arbeta mot diskriminering för att främja likabehandling av barn såväl som vuxna. Skolornas åtaganden beskrivs i Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) som förvisso inte bara är giltig i skolsammanhanget. Skollagen (SFS 2010: 800) … Läs mer

Publicerat i Material/Blogg

Homo- and bisexual teachers’ ways of relating to the heteronorm

  Lundin, M. (2016). Homo- and bisexual teachers’ ways of relating to the heteronorm. International Journal of Educational Research. 75, p. 67-75.

Publicerat i Material/Blogg

Challenges faced by teachers implementing socio-scientific issues as core elements in their classroom practices

European Journal of Science and Mathematics Education Vol. 3, No. 2, 2015, 159‐176

Publicerat i Material/Blogg

Frågandet i klassrummet

Lundin, M. (2015). Frågandet i klassrummet. I B. Jakobson, I. Lundegård, P.-O. Wickman (red.) Lärande i handling. En pragmatisk didaktik. Lund: Studentlitteratur.

Publicerat i Material/Blogg

Excellence in Teaching – STINT

En termin vid Ohio State University

Publicerat i Material/Blogg

Att dokumentera en undersökning i en uppsats

En kortfattad ”lathund” med anvisningar, tips och checklistor för dig som ska skriva uppsats. Videoföreläsningar Att planera sin uppsats http://vimeo.com/86343546 (12 min) Att hålla ihop texten http://vimeo.com/86979244 (16 min) Uppsatsens delar http://vimeo.com/87005236 (17 min) Innan uppsatsen lämnas in http://vimeo.com/87350517 (16 … Läs mer

Publicerat i Material/Blogg

Skola och naturvetenskap

Skola och naturvetenskap – politik, praktik, problematik i belysning av ämnesdidaktisk forskning (Strömdahl & Tibell red.) Lundin, M. (2012) Laborationer och deras relevans. I H. Strömdahl & L. Tibell (red.) Skola och naturvetenskap – politik, praktik, problematik i belysning av … Läs mer

Publicerat i Material/Blogg

Dokumentation Erasmus IP Ioannina

Dokumentationen av Lnu’s deltagande i 2012 års IP i Ioannina, Grekland. Rapport_Ioannina 2012

Publicerat i Material/Blogg

Att dirigera undervisningen i naturvetenskapliga ämnen

Läs mer på Liber

Publicerat i Material/Blogg | Märkt ,

Min gamla B-uppsats i pedagogik

Inget paradexempel på B-uppsats kanske men jag bläddrade i resultaten och lite intressant var det allt. Eller så bara nostalgi… Här är den: betygsstrategier

Publicerat i Material/Blogg | Märkt ,