Skola och naturvetenskap

Skola och naturvetenskap – politik, praktik, problematik i belysning av ämnesdidaktisk forskning (Strömdahl & Tibell red.)

Lundin, M. (2012) Laborationer och deras relevans. I H. Strömdahl & L. Tibell (red.) Skola och naturvetenskap – politik, praktik, problematik i belysning av ämnesdidaktisk forskning. (sid 49-59) Lund: Studentlitteratur

Annons

Om Mattias Lundin

Jag undervisar i lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna vid Institutionen för didaktik och lärares praktik, Linnéuniversitetet. I grunden är jag grundskollärare och har byggt på min lärarutbildning med en magisterexamen i pedagogik och disputerat i naturvetenskapernas didaktik.
Detta inlägg publicerades i Material/Blogg. Bokmärk permalänken.